Přístrojové vybavení

OCT Heidelberg Spectralis   

Na našem pracovišti máme k dispozici spektrální OCT Heidelberg Spectralis, které patří v současné době mezi absolutní špičku. Pomocí laserového paprsku nám umožňuje včasnou diagnostiku patologií sítnice a zrakového nervu a tím i včasné následné zvolení optimálního léčebného plánu několik let před vznikem obtíží.  Spolupracujeme s velkými klinickými pracovišti.

  • rychlé a bezbolestné vyšetření, bez dotyku oka,  tento přístroj obsahuje tzv. eye tracking (dovede kompenzovat  pohyby oka)
  • mnohdy bez nutnosti rozšiřování zornice mydriatiky
  • 3D zobrazení výsledků
  • vyšetření je vhodné u pacientů s makulární degenerací, glaukomem, diabetickou retinopatií a dalšími patologiemi sítnice
  • je vhodné i preventivně u pacientů, u kterých se v rodině vyskytují oční onemocnění anebo u pacientů, kteří chtějí nadstandardní oční vyšetření
  • včasné vyšetření minimalizuje prodlení v léčbě a ztráty zrakových funkcí
  • vyšetření zatím pojišťovny nehradí, cena je 500Kč za obě oči

octspectralis_3

 

TRK -1P

Jde o velmi přesný refraktometr, keratometr, tonometr a pachymetr. Měří bezkontaktně refrakci, zakřivení a tloušťku rohovky, nitrooční tlak a pachymetrii. Jsme tak schopni změřit správnou korekci do brýlí a kontaktních čoček, měřit nitrooční tlak u glaukomatiků a i poradit o vhodnostipachymetr případné laserové refrakční operace

 

 

 

 

 

 

      perimetr Madmondperimetr

  • měří rozsah a citlivost zorného pole
  • diagnostika onemocnění zrakového nervu, centrální nervové soustavy a sítnice
  • možnost porovnání v čase